• TWÓJ GENERATOR CV

  Importuj > Modyfikuj > Publikuj > Eksportuj

  CV HOST to nowatorskie narzędzie, dzięku któremu stworzysz swoje profesjonalne, estetyczne i nowoczesne CV, dostępne online lub jako wyeksportowany plik PDF.

Sprawdź dostępność adresu swojego CV:
 
.cvhost.eu

Co najmniej 3 znaki     Maksymalnie 64 znaki     Wyłącznie alfanumeryczne

Jak to działa

Funkcje i narzędzia


Generator CV

Łatwy w obsłudze generator CV dzięki któremu przygotujesz profesjonalną i estetyczną wizytówkę oraz wyeksportujesz dokument w formacie PDF, odwzorujący wybrany szablon CV.

 • Możliwość importu danych z Facebook oraz Linkedin
 • Edycja z podglądem w czasie rzeczywistym
 • CV w dowolnym języku
 • Proste przełączanie szablonów i kolorystyki
 • Prezentacja tych samych danych w różnych układach graficznych

Generator Listu Motywacyjnego

List motywacyjny to często pierwszy dokument, z którym styka się pracodawca. Zadbaj o jego treść i wygląd, aby wyróżnić się z stysięcy innych podań!

Sprawdź nasz prosty w obsłudze generator listów motywacyjnych, umożliwiający przygotowanie listu i eksport do dokumentu PDF wizualnie zgodnego z Twoim CV.

Wykaż się profesjonalizmem i dbałością o szczegóły. Pokaż pracodawcy, że zależy ci na stanowisku na które się ubiegasz!

 • Banalnie prosty interfejs wprowadzania danych.
 • Dowolna ilość Listów Motywacyjnych w dowolnym języku
 • Dowolny szablon listu zgodny z Szablonem CV, na podstawie którego je stworzyłeś
 • Eksport i wydruk do PDF

Narzędzia pracy

Poszukiwanie pracy jest męczące i wymaga sporego nakładu pracy. Często aby znaleźć pracę musisz aplikować do diesiątek pracodawców, aby zostać zaproszonym na rozmowę. Część z was z pewnością czuła się zagubiona i nie wie gdzie i co komu dokładnie przesłała.

Mamy dla was doskonałe rozwiązanie!

Wypróbuj nasze narzędzia pracy, które ułatwią Ci proces aplikacji na wymarzone stanowisko pracy, usytemtyzują aplikowanie, pomogą wykazać się profesjonalizmem.

 • Rejestr ofert pracy na które aplikujesz
 • Gromadzenie informacji o firmie
 • Kalendarz rozmów kwalifikacyjnych
 • Systemem przypomnień (np. o konieczności podziękowania za spotkanie)
 • System zadań, dzięki któremu będziesz przygotowany na każdą rozmowę
 • i znacznie więcej


Atrybuty szablonów

Color Schemes

Nimpos essiniminita porro dolestint. Cuptate mporent ea consed mollabo. Et rerfercit, omnimaio magnaturiat.

Responsive Media

Nimpos essiniminita porro dolestint. Cuptate mporent ea consed mollabo. Et rerfercit, omnimaio magnaturiat.

Cross Browser Support

Nimpos essiniminita porro dolestint. Cuptate mporent ea consed mollabo. Et rerfercit, omnimaio magnaturiat.

720+ Icon Fonts

Nimpos essiniminita porro dolestint. Cuptate mporent ea consed mollabo. Et rerfercit, omnimaio magnaturiat.

Pure & Simple

Nimpos essiniminita porro dolestint. Cuptate mporent ea consed mollabo. Et rerfercit, omnimaio magnaturiat.

More Features

Nimpos essiniminita porro dolestint. Cuptate mporent ea consed mollabo. Et rerfercit, omnimaio magnaturiat.

Download App

Itatendam utentotatiat volupta expero ma volorum quiam vel estioreped erae rendipsa nulluptur ressunt eatistis etur, eatisti aut militat. Ate reicipid quidestia vent.

Regulamin


Najważniejsze informacjeRejestracja, publikacja CV oraz eksport CV do PDF są całkowicie bezpłatne i ujęte są w podstawowej darmowej wersji kontaTwoje dane przechowywane są w chmurze na bezpiecznych serwerach na terenie Unii EuropejskiejNie przekazujemy Twoich danych kontaktowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej każdorazowej zgodyDane to Twoja własność - w każdym momencie możesz zrezygnować z naszych usług i skasować wszystkie wprowadzone informacje
Pełna treść regulaminu


Regulamin
z dnia 26.09.2016


I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Usługodawca – firma “ZP20 Piotr Markowski” z siedzibą w Polsce - Warszawa ul. Raabego 3/26
 • Serwis – portal internetowy działający w domenach cvhost.eu oraz cvhost.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług bezpłatny lub płatnych świadczonych w Serwisie
 • Administrator – pracownik Usługobiorcy posiadający dostęp do bazy danych oraz panelu administracyjnego serwisu
 • Osoba trzecia dla Użytkownika – każda inna osoba z wyłączeniem Administratorów.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu do celów zarządzania CV, Listem Motywacyjnym oraz procesem rekrutacyjnym Użytkowników oraz usług powiązanych z rekrutacją.
 • Wszelkie ewentualne artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych odbiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z usług Serwisu oraz zasady rejestracji

 • Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.
 • Aby korzystać z Serwisu Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 • Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji w ograniczony sposób.
 • Użytkownicy muszą posiadać założone konto by korzystać z usług świadczonych w Serwisie.
 • Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 • Rejestrujący się w Serwisie wyrażają zgodę na:
  • przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz lokalizacji Usługodawcy.
  • otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika.
  • otrzymywanie informacji reklamowych od podmiotów współpracujących za pośrednictwem Usługodawcy po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika.
 • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www pisane w języku HTML5,
  • połączenie z internetem,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 • Zabrania się Użytkownikom udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta osobom trzecim.
 • Usługodawca ani Administrator nie ma prawa zarządać od Użytkownika hasła do wybranego konta.
 • Za zmiany w ustawieniach konta, spowodowane udostępnieniem loginu bądź hasła osobom trzecim Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Użytkowników.
 • Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim kooperujących, bądź nie wynikają z gwarantowanego okresu możliwości rezygnacji z Usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

IV. Ochrona danych osobowych

Typy gromadzonych danych:
 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Aby zarejestrować się w serwisie należy podać jedynie adres e-mail
   
 • Dane zbierane podczas tranzakcji zakupu Usług:
  Jeżeli Użytkownik będzie dokonywał tranzakcji zakupu usług przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będzie musiał podać dane dotyczące swojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzysta podczas tej tranzakcji. Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, ani nie gromadzi ich i nie przechowuje.
   
 • Dane zbieran automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej strony
  • Język przeglądarki
  • Adres IP
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
Jak wykorzystujemy dane:
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Użytkownikiem w przypadku problemów technicznych serwisu oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do towrzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 • Udostępniamy dowolny wgląd do wprowadzonych przez Użytkowników danych osobowych. Jest on możliwy po zalogowaniu do panelu Użytkownika. Użytkownicy na każdym etapie mają możliwość modyfikacji bądź usunięcia wybranych wprowadzonych przez siebie danych osobowych na dowolnym etapie korzystania z usług Usługodawcy. Użytkownicy na każdym etapie mają możliwość samodzielnego usunięcia konta i poprzez przygotowaneg do tego narzędzie w Panelu Użytkownika.
 • Serwis wykorzystuje ciasteczka cookies. Nie zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych.

V. Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem usług Serwisu w tym zatwierdzanie płatności oraz ich naliczanie należy wysłać na adres office@cvhost.eu
 • Użytkownik otrzyma informację o otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji Drogą Elektroniczną.
 • Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:
  • email
  • numer telefonu kontaktowego
  • opis przedmiotu reklamacji
  • oczekiwana reakcja ze strony Usługodawcy
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Usługodawcę.
 • Składający reklamację otrzyma Drogą Elektroniczną informację o decyzji Usługodawcy oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Użytkowników w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta.

VI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektronicznej do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Użytkownik, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 • Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi usunąć swoje konto z Serwisu, co może uczynić w panelu użytkownika Serwisu.

VII. Usunięcie konta

 • Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
 • Użytkownicy mogą to uczynić po zalogowaniu w panelu użytkownika w Serwisie.
 • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Użytkownika.
 • Usługodawca w związku z usunięciem konta nie zwraca żadnych środków pieniężnych za trwające zakupione Usługi w Serwisie.

VIII. Forma rozliczeń

 • Usługobiorca za świadczone płatne usługi Serwisu ma możliwość zapłacenia poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez zewnętrznego operatora.
 • W przypadku wyboru opcji płatności na konto, fakturę VAT wystawiamy w dniu w którym zostanie zaksięgowana wpłata.

IX. Prawa autorskie

 • Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest firma ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Polsce - Warszawa, Raabego 3 / 26.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich – w szczególności układy graficzne i szablony listów motywacyjnych oraz CV.
 • Zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela.
 • Ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.
 • Wszelkie dane wprowadzone w Serwisie przez Użytkowników są własnością Użytkownika, które je wprowadził.
 • Użytkownik wprowadzając dane do serwisu oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania nimi - treści, obrazy, grafiki, filmy i inne treści podlegające prawu autorskiemu.
 • Usługdoawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzane przez Użytkowników treści.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani Drogą Elektroniczną w terminie 14 dni od jego zmiany.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego Publikacji. Poprzedzające regulacje obowiązują Użytkownika do pierwszego użycia Serwisu po zmianie Regualminu.

Kontakt

Korespondencja obsługiwana jest wyłącznie w języku Angielskim.